B40 - 在Peyia,帕福斯北部的别墅,可以俯瞰大海和高山

Add to Favorites View in Favorites
Remove from Favorites
位置 : Peyia的度假胜地,Paphos市北部的一座小山上,美丽的景色
状态 : 已完成

已售

Project Code:
105523
1 - 别墅
图纸面积: 435 m2
面积: 157 m2
卧室: 3
Project Code:
105523
5 - 别墅
图纸面积: 378 m2
面积: 166 m2
卧室: 3
Project Code:
105523
6 - 别墅
图纸面积: 317 m2
面积: 157 m2
卧室: 3
Project Code:
105523
15 - 别墅
图纸面积: 386 m2
面积: 166 m2
卧室: 3

地图位置

总设计图