F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业
状态: 已完成
位置: 比索里,风景如画的乡村,自利马索尔向西帕福斯方向驾车20分钟
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785
F81 - 比索里别墅,位于利马索尔与帕福斯之间,距离海边1公里,再售物业 - 105785

已售

Project Code:
105785
42463 - 别墅
面积: 283 m2
卧室: 3
sold
Project Code:
105785
3 - 别墅
面积: 341 m2
卧室: 3
sold

地图位置

总设计图